Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Bożenna Łuszkiewicz - kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki nieruchomościami i Geodezji

od do