Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Skarbnik

Janusz Dumin
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża
tel. 81 517 50 85 wew. 19
fax. 81 517 50 85 wew. 28

e-mail: janusz.dumin@niedrzwicaduza.pl

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność