Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Gminy w dniu 17.05.2022

od do