Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Dostępne podstrony

Grzegorz Abramowicz Beata Bąk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach Iwona Bielak - dyrektor Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Grażyna Boruch Agnieszka Dziekanowska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Frąk Marianna Gałat Zofia Gąska - dyrektor Przedszkola w Niedrzwicy Dużej Marta Gocłowska Jadwiga Górska - dyrektor Przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej Elżbieta Kędziora - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Golewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance Alina Kłos - dyrektor Szkoły Podstawowej w Czółnach Marek Krakowski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Agnieszka Kukuryka-Szymuś - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Łabiga - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Machaj Jolanta Majewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej Izabela Mazurek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Jerzy Nowacki Andrzej Pastuszak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej Grzegorz Paluch Justyna Polaczek - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej Teresa Próchnicka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Weronika Pylak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Barbara Słotwińska Cecylia Słotwińska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Skiba - dyrektor Zespołu Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Zygmunt Śpiewak Krystyna Roman Beata Tymczak - dyrektor Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej Jerzy Wiraszka - prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. Małgorzata Wójtowicz Zofia Tymińska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance Agnieszka Rozwałka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance Arkadiusz Sulowski - prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. Grażyna Suchora - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Banasik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Elżbieta Wójcik - dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Joanna Zdeb - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Marcin Zgórka - prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. Anna Tyc- Dyrektor Żłobka ,,Niedźwiadek'' w Niedrzwicy Dużej Elżbieta Nowakowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy- Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej Anna Oleszek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej Iwona Różycka - dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych