Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Dostępne podstrony

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 01.12.2014 Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 09.12.2014 Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2014 Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w dniu 20.1.2015 Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 24.2.2015 Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2015 Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2015 Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2015 Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w dniu 8.09.2015 Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w dniu 20.10.2015 Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 17.11.2015 Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w dniu 7.12.2015 Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2015 Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2016 Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w dniu 8.03.2016 Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2016 Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2016 Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2016 Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.07.2016 Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w dniu 6.09.2016 Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2016 Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2016 Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2016 Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2017 Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2017 Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 28.03.2017 Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 25.04.2017 Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2017 Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2017 Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 6.07.2017 i 11.07.2017 Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.08.2017 Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy w dniu 26.09.2017 Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2017 Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2017 Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2017 Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2018 Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2018 Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy w dniu 20.03.2018 Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy w dniu 24.04.2018 Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2018 Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2018 Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy w dniu 31.07.2018 Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Gminy w dniu 11.09.2018 Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Gminy w dniu 23.10.2018 Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 15.11.2018