Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Dostępne podstrony

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2018 Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 5.12.2018 Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 29.01.2019 Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2019 Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2019 Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 30.04.2019 Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2019 Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2019 Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 03.09.2019 Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2019 Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2019 Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2020 Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w dniu 18.02.2020 Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2020 Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy w dniu 05.05.2020 Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w dniu 26.08.2020 Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 08.09.2020 Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2020 Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 03.11.2020 Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w dniu 24.11.2020 Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 18.01.2021 Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 02.02.2021 Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 09.03.2021 Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2021 Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2021 Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2021 Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 27.07.2021 Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy w dniu 16.09.2021 Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2021 Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2021 Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2021 Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 18.01.2022 Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy w dniu 08.03.2022 Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy w dniu 05.04.2022 Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy w dniu 25.04.2022 Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy w dniu 10.05.2022 Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Gminy w dniu 17.05.2022 Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy w dniu 14-06-2022 Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Gminy w dniu 23-06-2022 Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Gminy w dniu 28-07-2022 Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 30-08-2022 Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy w dniu 12-09-2022 Uchwały podjęte na L sesji Rady Gminy w dniu 27-09-2022 Uchwały podjęte na LI sesji Rady Gminy w dniu 04-10-2022 Uchwały podjęte na LII sesji Rady Gminy w dniu 11-10-2022 Uchwały podjęte na LIII sesji Rady Gminy w dniu 25-10-2022 Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Gminy w dniu 07-11-2022 Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy w dniu 29-11-2022 Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy w dniu 15-12-2022 Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Gminy w dniu 29-12-2022 Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2023 Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2023 Uchwały podjęte na LX sesji Rady Gminy w dniu 14.03.2023 Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Gminy w dniu 28.03.2023 Uchwały podjęte na LXII sesji Rady Gminy w dniu 25.04.2023 Uchwały podjęte na LXIII sesji Rady Gminy w dniu 09.05.2023 Uchwały podjęte na LXIV sesji Rady Gminy w dniu 23.05.2023 Uchwały podjęte na LXV sesji Rady Gminy w dniu 13.06.2023 Uchwały podjęte na LXVI sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2023 Uchwały podjęte na LXVII sesji Rady Gminy w dniu 25.07.2023 Uchwały podjęte na LXVIII sesji Rady Gminy w dniu 21.08.2023 Uchwały podjęte na LXIX sesji Rady Gminy w dniu 20.09.2023 Uchwały podjęte na LXXI sesji Rady Gminy w dniu 10.10.2023 Uchwały podjęte na LXXII sesji Rady Gminy w dniu 07.11.2023 Uchwały podjęte na LXXIII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2023 Uchwały podjęte na LXXIV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2023 Uchwały podjęte na LXXV sesji Rady Gminy w dniu 24.01.2024 Uchwały podjęte na LXXVI sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2024 Uchwały podjęte na LXXVII sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2024 Uchwały podjęte na LXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.04.2024