Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Dostępne podstrony

Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2018 Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 5.12.2018 Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 29.01.2019 Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2019 Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2019 Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 30.04.2019 Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2019 Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2019 Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 03.09.2019 Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2019 Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2019 Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2020 Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w dniu 18.02.2020 Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2020 Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy w dniu 05.05.2020 Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w dniu 26.08.2020 Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 08.09.2020 Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2020 Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 03.11.2020 Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w dniu 24.11.2020 Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 18.01.2021 Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 02.02.2021 Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 09.03.2021 Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2021 Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2021 Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2021 Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 27.07.2021 Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy w dniu 16.09.2021 Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2021