Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

I.

Zamawiający informuję, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Skrzynka PEPPOL Numer: 7132957773

Platforma służyć będzie do przesyłania droga elektroniczną Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.